Jeugddiensten

skateboard.jpgU maakt werk van een kwaliteitsvol jeugdbeleid in uw gemeente of stad. CMGJ biedt ondersteuning en vorming aan jeugddiensten die aan de slag willen gaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

 

In samenspraak stippelen we een procesgericht ondersteuningstraject op maat uit. We bieden inzichten in maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren, analyseren de plaatselijke noden en ontwikkelen samen op meerdere terreinen en niveaus acties om in te spelen op actuele behoeften.

Wij gaan hierbij als volgt te werk:

 1. Stap 1: kennismakingsgesprek. Met een terugkoppeling van de eerste indruk van het (jeugd)beleid in de gemeente/stad vanuit de focus op maatschappelijke kwetsbaarheid.
 2. Stap 2: verdiepingsgesprek (eventueel met extra deskundige) en bespreking van de mogelijkheden. Met een voorstel voor het bestuur (en de vraag naar terugkoppeling).
 3. Stap 3: uitstippelen van een traject. Met stappenplan (acties, opvolging en resultaten) op basis van noden en behoeften.

We bieden:

 1. Starterstraject: analyse en voorlopige aanbevelingen
  - Omgevingsanalyse: gesprekken met relevante actoren, cijfermateriaal, enquêtes, buurtverkenning… om het vrijetijdsaanbod zorgvuldig in kaart te brengen, steeds vanuit de invalshoek dat alle kinderen moeten kunnen participeren.
  Mogelijke blokken zijn: gesprekken (gemeentediensten, beleidsvoerders, interne en externe lokale jeugdwerkactoren, belangrijke figuren of organisaties), feiten en cijfers, buurtverkenning (sociale kaart, speelruimtes, eigen ervaringen en contacten), bevraging (enquête).
  -Formulering voorlopige aanbevelingen (minimale en maximale mogelijkheden).
  -Analyserapport.
 2. Begeleidingstraject: ondersteuning in acties en aanbevelingen
  -Formuleren van beleidsaanbevelingen.
  -Procesbegeleiding: samen een kwaliteitsverbeterend proces opzetten.
  -Visievorming: over inclusie, toegankelijkheid, maatschappelijke kwetsbaarheid…
  -Ondersteunen van acties en medewerkers.
  -Opvolgingsrapport.
 3. Vormings- en ondersteuningsmomenten
  -Jeugdbeleid en beleids- en beheerscyclus (BBC): coach, vertaler, kritisch lezer, brugpersoon naar andere organisaties en diensten.
  -Basisaanbod maatschappelijke kwetsbaarheid en toegankelijkheid.
  -Vorming op maat.
  -Plaatselijke ondersteuning.
  -Intervisie, basiscursus en animatorencursus.

Kostprijs:

 1. Starterstraject: in samenspraak te bepalen.
 2. Begeleidingstraject: wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
 3. Vormings- en ondersteuningsmomenten: standaardtarieven.

Duur:

 1. Starterstraject: minimaal 5 maanden, met minimaal wekelijkse inzet (afhankelijk van invulling analyse en keuze van de blokken).
 2. Begeleidingstraject: te bepalen naargelang de acties.
 3. Vormings- en ondersteuningsmomenten: te bepalen naargelang de keuzes.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk