Onze Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het CMGJ bestaat uit 4 leden samengesteld uit een afvaardiging van de Algemene Vergadering. De leden worden aangesproken op hun inhoudelijke deskundigheid en op hun specifieke kennis rond beleidswerk.

De beheerraad bestaat momenteel uit :

  • Mieke Dus (secretaris/penningmeester)
  • Johan Neijens (voorzitter)
  • Bart Soons
  • Cetin Ikiz
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk