Vluchtelingen in jeugdwerk

Vorming 'Werken met vluchtelingen in het jeugdwerk'

De vorming van het CMGJ spitst zich toe op vijf vragen: Waarom is vrije tijd belangrijk voor jonge vluchtelingen? Welke verschillen zijn er met jongeren die hier opgroeiden? Welke drempels zijn er? Welke verschillen zijn er tussen vluchtelingen? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij activiteiten?


Onze kennis over de specifieke noden van jonge vluchtelingen is deels gebaseerd en gegroeid uit het project Best of Both Worlds waar het CMGJ samen met de jeugddienst, de Chiro, de KSA en het opvangcentrum van het Rode Kruis in Lanaken heeft gewerkt aan een vrijetijdsaanbod. Wij koppelen deze ervaring met kennis uit uitwisselingen met partnerorganisaties en literatuuronderzoek om ons inzicht en advies te delen met anderen in het werkveld. We merken dat de interesse groot is en dat we continue samen met andere actoren, onder wie de jonge vluchtelingen zelf, blijven bijleren.

Een van de adviezen bij de vorming is om de eigen inbreng van jongeren een belangrijke plaats te geven in de planning van activiteiten. Dit lijkt soms logisch, maar drempels als taal of het gebrek aan kennis over de Vlaamse vrijetijdsgewoonten kunnen al snel redenen worden om ‘aanbodgestuurd’ te werken. Maar met deze drempels kan je creatief en flexibel omgaan.

Het is soms een uitdaging om jonge vluchtelingen als vooral jongeren te zien en tegelijk te weten hoe om te gaan met de specifieke situatie en noden van deze jongeren. Jeugdwerkers vrezen soms te veel de ene of andere benadering te hanteren. Onze vorming is algemeen, maar uitwisseling en een vorming op maat is handiger voor jeugdorganisaties die concretere vragen hebben. Afhankelijk van de specifieke vraag betrekken wij soms externe personen bij onze vorming voor bijvoorbeeld achtergrondinformatie over de juridische status van vluchtelingen in België, cijfers rond migratie,.. .

Voor meer info kan je mailen naar kathleen[!]cmgj.be en/of hasna[!]cmgj.be.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk