Opleiding Motief

Motief traint medewerkers CMGJ en Uit De Marge rond identiteitsontwikkeling en radicalisering

Twee medewerkers van het CMGJ en Uit De Marge volgen bij Motief een opleiding om jeugdwerkers en anderen te kunnen trainen rond de thema’s positieve identiteitsontwikkeling en ‘radicalisering’. “Bij Motief zijn we met te weinig om alle vragen rond die thema’s op te vangen dus geven we nu vormingen aan medewerkers van onder meer het CLB, het jeugdwerk en stedelijke diversiteitsdiensten zodat ook zij aanspreekfiguren kunnen worden”, zegt coördinator bij Motief Elke Vandeperre.


Elke Vandeperre.pngMotief werkt rond levensbeschouwelijke onderwerpen en is begonnen met werken rond identiteitsontwikkeling in een periode waarin niemand het had over ‘Syriëstrijders’ of ‘Isis’. “Toen we van de Vlaamse overheid de vraag kregen om mee te werken rond preventie van radicalisering hebben we erg getwijfeld of we hierop zouden ingaan”, zegt Vandeperre.

“Onze vormingen gaan over ‘positieve identiteitsontwikkeling van moslimjongeren’. Daarin ligt vooral de uitdaging voor eerstelijnswerkers om de eigen professionele aanpak kritisch onder de loep te nemen want een volledige generatie moslimjongeren dreigt vandaag gestigmatiseerd en gecriminaliseerd te worden omwille van onze angst voor ‘radicaliserende moslims’. De titel ‘preventie van radicalisering’ vonden wij in die zin dus problematisch: je zet bij voorbaat een erg gekleurde bril op waarmee je naar pubers gaat kijken. Je doet dan alsof elke jongere de kans loopt om uit te groeien tot potentiële terrorist.”

Vandeperre vreest dat die bril net meer problemen creëert. “Want zo vergroot je de bestaande polarisering in onze samenleving.” Tegelijk wil Motief de professionelen in het eerstelijnswerk ondersteunen om tegen die nefaste tendens in te roeien. “Wij zien dat zij snakken naar inhoudelijke en methodische tools om binnen de eigen organisaties een andere diversiteitsaanpak te gaan ontwikkelen. Die mensen kunnen een wereld van verschil maken voor moslimjongeren. We hebben de opdracht van de overheid dus uiteindelijk aanvaard, onder de titel ‘positieve identiteitsontwikkeling’ en zijn in 2015 aan de slag gegaan in de zes steden waar de meeste Syriëstrijders zijn vertrokken. Daar geven we vormingen aan professionelen uit het onderwijs, jeugdwerk en de hulpverlening”, zegt Vandeperre.

Nadat de vragen te veel werden voor het kleine team bij Motief begon Vandeperre met haar collega’s aan ‘train the trainer’ reeksen. Een eerste reeks is afgerond. Een andere is nu bezig en heeft een medewerker van het CMGJ en een collega van Uit De Marge als deelnemers.

Vandeperre: “We bekijken met de nieuwe trainers hoe zij en hun omgeving denken over levensbeschouwing, hoe dit hen beïnvloedt als het over islam gaat, hoe media onze beeldvorming kleurt en welke effecten dit heeft op jonge moslims. Ook de concepten ‘neutraliteit’ en ‘integratie’ worden kritisch bekeken. We leggen de nadruk op het werken aan emancipatie en kritisch burgerschap, via het vermijden van nieuwe kwetsuren en streven naar succeservaringen.”

Lokale besturen


Murat Badurlu van het CMGJ heeft intussen vier van de zes vormingsdagen achter de rug. “Deze training helpt me om eerstelijnswerkers beter te ondersteunen als ze werken aan positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. Ik vind het goed dat Motief zich niet enkel richt op problemen bij moslimjongeren, maar de gesprekken opentrekt naar de rest van de samenleving”, zegt Badurlu. “Ik wil ook lokale besturen sensibiliseren om niet alleen te kijken naar radicalisering. Het is nodig om ook te investeren in andere zaken die jongeren nodig hebben.”

Ann Martens van Uit De Marge wil via de vormingreeks bijleren over hoe jeugdwerkers aan de slag kunnen met vragen rond religie, discriminatie, taboes, identiteit en vooroordelen. “Ik wou ook leren hoe jeugdwerkers een lokale overheid kunnen overtuigen om identiteitsontwikkeling als focus te nemen in plaats van radicalisering. De lesgevers van Motief zijn er op vrij korte tijd in geslaagd om mijn blik te verruimen en het huidige debat rond radicalisering te ‘reframen’ naar polarisering en het inzetten op identiteitsontwikkeling.”

Bij Motief hoopt men gauw meer tijd te hebben voor de kerntaken van de organisatie. “We willen onze agenda niet volledig laten bepalen door ‘radicalisering’ en nu lopen we het risico dat we ons vooral bezig zijn met een dominant wit deel van de samenleving mee te krijgen in onze visie op dit probleem”, zegt Vandeperre. “We willen gauw meer onze kerntaak vervullen en dat is de versterking van kleinere en maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties.”

Foto: Elke Vandeperre - © Motief
Tekst door Hasna Ankal - CMGJ vzw

� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk