Congres 2016: Essentie

Congres 2016: Strijd om de essentie!

Doen we in het jeugdwelzijnswerk meer dan kinderopvang, jongeren van de straat houden en voorkomen dat ze ‘radicaliseren’? Wat betekent het om terug naar onze kernopdrachten te gaan? Wat betekent dat voor onze doelgroep? En willen we daar ook voor strijden? Bij het Congres van Uit De Marge staan we stil bij deze vragen en gaan we met collega’s en betrokkenen in discussie.


logo udm tegoei bijgewerkt.jpgBij het Congres bekijken we hoe bovenstaande vragen ook te maken hebben met hoe we voortdurend geconfronteerd worden met de agenda’s van anderen: lokale besturen, onderwijs en arbeidsmarkt, zelfs veiligheidsdiensten. Onze opdracht staat door deze agenda’s onder druk.

In de voormiddag zijn er workshops waar we vanuit de essentie van het jeugdwelzijnswerk ons vormen en discussiëren rond een bepaald onderwerp. Medewerkers Kathleen Boulet en Hasna Ankal van het CMGJ zullen samenzitten met wie inspiratie wil opdoen over hoe vrijetijdsactiviteiten best georganiseerd worden met en voor jonge vluchtelingen. Dit doen ze in samenwerking met een begeleider van het observatie- en oriëntatiecentrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Steenokkerzeel. Daarnaast zijn er ook workshops rond hiphop, de impact van het deradicaliserings- en antiterreurbeleid op het jeugdwerk, de gemeenteraadverkiezingen in 2018 en andere onderwerpen die in dit overzicht te vinden zijn.

In de namiddag is er een lezing over maatschappelijke kwetsbaarheid in de huidige samenleving. We staan even stil bij de theorie met professor Nicolle Vettenburg (die aan de basis stond van de theorie) en we kijken naar wat dit betekent voor ons werk. Na de lezing volgt er een panelgesprek over wat wij ‘de strijd om de essentie’ noemen. We zoeken samen met de panelleden antwoorden op volgende vragen: Sluit het jeugdwelzijnswerk aan bij de vragen van kinderen en jongeren? Of laten we ons leiden door verwachtingen van buitenaf? Hoe gaan we om met die verschillende stakeholders? We doen dit samen met Nicolle Vettenburg, Guy Redig ( Agogiek, jeugd, cultuur, beleid en overheid- VUB), Daniel Dufond (CAW Antwerpen - Kwadraat) en Ikrame Kastit ( Co-coördinator Uit De Marge vzw). Moderatie gebeurt door Samira Bendadi (Mo* Magazine).

Programma van het Congres:

09.30 uur: Onthaal Stadhuis Gent
10.00 uur: Workshops en bezoeken
12.15 uur: Pauze met broodjeslunch
13.15 uur: Lezing en panelgesprek (zie hierboven) of groepsmethodiek (met LABO vzw)
15.15 uur: Uitreiking Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017. We maken kennis met de genomineerden en ambassadeurs van de Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017 en de prijs wordt feestelijk uitgereikt.
16.00 uur: Receptie

WAAR en WANNEER?
Het congres vindt plaats op 10 november in het stadhuis van Gent. We starten om 9.30 uur en eindigen om 17u, telkens in het stadhuis. Opgelet, in de voormiddag zijn er workshops verspreidt over de stad Gent, kom tijdig (voor 10.00 uur) om in groep op je bestemming te geraken.

INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan hier tot en met dinsdag 1 november. De deelnameprijs bedraagt 25 euro voor leden van Uit De Marge vzw en 30 euro voor niet-leden. De deelnameprijs is inclusief deelnemersmap, broodjeslunch en receptie.

Het congres wordt georganiseerd met de steun van Stad Gent. Het congres sluit aan op de Child in the city conference in Gent. Enkele collega's van Uit De Marge geven er ook een lezing.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk