CO's Stijn en Ikrame

Ikrame Kastit en Stijn Belmans vormen nieuw coördinatoren-duo bij Uit De Marge en CMGJ

Ikrame Kastit en Stijn Belmans zijn de twee nieuwe coördinatoren van Uit De Marge (UDM) en het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn (CMGJ). Ze beginnen aan hun nieuwe functie in een tijd dat de twee organisaties bezig zijn met een fusieproces.


Stijn Belmans studeerde Sociaal Cultureel Werk en werkte bij Formaat en bij Sporta. Hij hield zich bij zijn laatste job bezig met het uitstippelen van een personeelsbeleid voor zo’n 74 medewerkers. Ikrame Kastit studeerde politieke wetenschappen en diversiteitsbeleid en begon twee jaar geleden als stafmedewerker bij UDM. Daarvoor was ze vrijwilliger bij Kras, het PAJ (Platform Allochtoon Jeugdwerk), de Vlaamse Scholierenkoepel en medewerker de Ambrassade. Ze is vooral actief geweest op vlak van Vlaams beleid, het effect van armoede op vlak van onderwijsprestaties, diversiteit(sbeleid) in de jeugdsector.

Stijn en Ikrame vertellen hier uitgebreider over hun nieuwe werktaken en posities in het jeugdwerk.Waarom kozen jullie voor UDM en het CMGJ?

Sstijn-250x389.jpgtijn: “Ik heb ervaringen in het schrijven van beleidsplannen en het uitstippelen van een personeelsbeleid die ik bij UDM verder kan gebruiken. Ik studeer nog voor mijn masteropleiding Sociaal Werk en ben in die opleiding geprikkeld om meer te doen rond diversiteit, armoede en stedelijkheid. Daarom ben ik ook aangetrokken tot UDM. Telkens als ik UDM tegenkwam in het jeugdwerk zag ik een grote expertise. Ik merkte ook op dat UDM over heel wat dingen standpunten heeft en die ook durft bekendmaken terwijl het niet altijd de mainstream standpunten zijn of iets waarmee de overheid akkoord is. Ik vind dat boeiend en vind dat een organisatie dat moet kunnen doen.”

Ikrame: “Een van de dingen die ik kan doen bij UDM en het CMGJ is pleiten voor meer aandacht voor de oorzaken en het bestaan van armoede en ook specifiek voor gekleurde armoede. We horen dat 60 procent van mensen met een migratieachtergrond in armoede leeft. En dat het aantal mensen in armoede bij eenoudergezinnen ook erg groot is. Dat moet een wake up call. Maar de term ‘gekleurde armoede’ wordt niet eens meer gebruikt in de beleidsnota’s van ministers en daar moeten wij extra gas geven om een grote groep niet te laten vergeten.”

Wat willen jullie bereiken in jullie nieuwe functies?

Ikrame: “Heel wat problemen die gelinkt zijn met opgroeien in armoede worden geïndividualiseerd, zowel door het beleid als door de rest van de samenleving. Problemen worden ook fel geculturaliseerd. Een positieve identiteitsontwikkeling komt daardoor in het gedrang. Tegelijkertijd zie je op dit moment dat er op beleidsvlak en binnen de jeugdsector extra ingezet word op positieve identiteitsvorming ter preventie van radicalisering. Men moet bewust zijn van de gevaren die daar bij komen te kijken, kinderen en jongeren kunnen gestigmatiseerd worden en er wordt ook te weinig ingezet op de rol van de rest van de samenleving, die ook een invloed heeft op het zelfbeeld van kinderen en jongeren. Ik wil bij UDM en het CMGJ het probleem van armoede, structurele uitsluiting en de verantwoordelijkheid van de samenleving en de overheid naar voren schuiven in een tijd dat ‘radicalisering’ de grote focus krijgt.”

ikrame-250x414.jpg“Daarnaast wil ik ook openlijk zelfkritisch zijn over ons functioneren en vragen of onze sector nog bezig is met de beweegredenen voor ons bestaan. Daarvoor dient ons komend Congres op 10 november. We moeten, samen met onze doelgroepen, bij lokale besturen en de Vlaamse overheid duidelijk maken wat ons werk is, wat de uitdagingen zijn die op ons afkomen en welke effect beleidsbeslissingen hebben op kinderen en jongeren en op de hele samenleving. En dit moeten wij samen doen met kinderen en jongeren. De lokale jeugdwelzijnswerking is soms één van de weinige plekken waar kinderen en jongeren zich veilig voelen, waar ze het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn en daar moeten we blijven op inzetten. Ik heb zelf als kind een veilige plek gevonden bij een jeugdwelzijnswerking met een jeugdwerker die mij door een groot vertrouwen heeft versterkt. ”

Stijn: “Mijn uitdagingen hebben meer te maken met het personeelsbeleid: met mijn bril van Human Resources weet ik dat je moet zorgen dat je medewerkers in de meest optimale omstandigheden hun functie moeten kunnen uitoefenen. Met de nodige betrokkenheid, inspraak en een goed werkregime kan je die juiste omstandigheden creëren. Deze omstandigheden ontbreken vaak in het jeugdwerk. Nu heb ik meer invloed op het personeelsbeleid dan in mijn vorige job.”

Jullie vormen een coördinatoren-duo. Hoe zien jullie deze nieuwe werkformule?

Ikrame: “Het takenpakket en de competenties van Jan Deduytsche waren breed en moeilijk te dragen voor 1 persoon. Met een duo lukt dat beter. Daarnaast ben ik blij dat iemand met mijn etnisch-culturele achtergrond co-coördinator is. Hiermee gaan we in tegen het beeld van wie aan het hoofd van een organisatie als de onze kan staan.”

Stijn: “Door een co-coördinator krijg ik meer ruimte om bezig te zijn met het personeelsbeleid. Ikrame en ik hebben nu meer tijd om de verschillende teams te ondersteunen en om een omgeving te creëren waar onze medewerkers het beste van hun potentieel kunnen gebruiken.”

Interview door Hasna Ankal

Stijn Belmans start zijn nieuwe functie op 1 november 2016
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk