Vacature Coördinator UDM

Uit De Marge vzw zoekt een coördinator

logo udm tegoei bijgewerkt.jpgUit De Marge vzw zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren. Als belangenbehartiger en verdediger van de rechten van deze kinderen en jongeren bouwt Uit De Marge aan een rechtvaardige samenleving. Dit gebeurt samen met de kinderen en jongeren, de jeugdwerkers en jeugdwerkingen. Uit De Marge vzw is erkend als landelijk jeugdwerk en werkt ook samen met lokale besturen.


De coördinator is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke werking en de strategische ontwikkeling van Uit De Marge vzw. Hij of zij houdt daarbij steeds de realisatie van de missie en de visie voor ogen. De coördinator voert deze opdracht uit in overeenstemming met het beleidsplan, de begroting en de verbintenissen met derden. Hij of zij leidt het team en stuurt de stafmedewerkers aan. De coördinator vertegenwoordigt Uit De Marge vzw ten aanzien van derden. Hij of zij legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Lees meer over het takenpakket, de vereisten en de manier om te solliciteren hier.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk