Terugblik - juni 2016

Stand van zaken en terugblik – juni 2016

Nu de zomervakantie nadert, deelt Kathleen Boulet als inhoudelijk coördinator graag een stand van zaken mee over onze werking, recente activiteiten en verwachtingen voor de toekomst:

Beste collega, partner, nieuwsbrieflezer,

Het CMGJ neemt sinds kort een nieuwe start. U kon eerder lezen over het verlies aan personeel. 2016 werd op die manier in mineur ingezet en dat is jammer. In maart mocht ik starten als inhoudelijk coördinator om het nieuwe team te versterken en te ondersteunen. Bij deze heet ik graag iedereen welkom voor een verdere kennismaking; uw telefoon, mailtje of bezoek is altijd welkom.


Met het afscheid van collega’s en een nieuwe leidinggevende kent het team een nieuwe wind waarbij we vooral op verbinding trachten in te zetten. Nieuwe dingen doen in verbinding met het rijke verleden van het CMGJ; als nieuw samengesteld team en in relatie met een zo breed mogelijk netwerk in en rond het jeugdwelzijnswerk. Ik grijp even de pen om een deel van ons aanbod aan u voor te stellen. Daarbij baseer ik me op het actuele: wat we de voorbije maanden hebben gerealiseerd en ons in de nabije toekomst op zullen toeleggen.

We begonnen het jaar met een aantal vormingen, verspreid over Limburg en over diensten en organisaties als lokale jeugd- en sportverenigingen, jeugdraden, scholen, speelpleinen, jeugdbewegingen en jeugdwelzijnswerk. We spraken er over maatschappelijke kwetsbaarheid en toegankelijkheid en bekeken welke drempels de toegang tot deze verenigingen en dienstverleners (kunnen) bemoeilijken. De vorming ‘jeugdwerk en politie’ is actueel en wordt vervolgd.

Het CMGJ ondersteunt, faciliteert en realiseert in samenwerking met diverse partners doelgroepspecifieke projecten. Ik ben heel enthousiast over deze projecten want hier werkt het CMGJ mee op de eerste lijn; hier ontmoeten we jongeren en doen we de dingen mét hen. We maken samen plezier; iedereen groeit en wordt er sterker van. Ik kijk uit naar meer!

bobw groot 1.jpg
Beeld van een activiteit van Best of Both Worlds

Onze e-zine informeerde u al over ‘Best of Both Worlds’, een project onder leiding van collega Hasna. Het team is fier op het project en wat daarbinnen is gerealiseerd. Belgische en niet-Belgische tieners ontmoetten elkaar en complexe gevoelens ten aanzien van ‘de ander’ veranderden in positieve zin via de eenvoud van een vrijetijdsactiviteit. Prachtig! Het CMGJ blijft de vluchtelingenproblematiek opvolgen. Wij verdiepen ons in dit thema en proberen een jeugdwelzijns-steentje bij te dragen aan een kwaliteitsvolle vrijetijdsinvulling voor jonge vluchtelingen.

U kon op onze website ook een uitnodiging vinden voor het slotmoment van het project ‘Positief Beeld’. Collega’s Murat (CMGJ) en Christ (Thebe) zijn in dit project met de jongeren een stevig proces aangegaan en het is ferm te zien wat er allemaal gebeurt in die interacties…: Uitgedaagd worden als persoon en als groep, samenwerken om resultaten te bereiken, in de weg en de resultaten eigen groei ontdekken. Ik kijk uit naar de visuals!

samen - groot.jpg

Beeld van een activiteit van 'Positief Beeld'

Als organisatie op de tweede lijn zijn we er ook voor de steden en gemeenten die met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren willen werken. We zijn bijvoorbeeld een partner in het werven van nieuwe jongerenwerkers en/of ondersteunen en coachen deze nieuwe terreinwerkers. Zowel op vlak van human resources als op vlak van concrete ondersteuning in het veld is onze expertise gegroeid en wordt deze gewaardeerd. (zie www.fusionteams.be)

De intervisiegroep, samengesteld uit stedelijke jeugdwerkers en jeugdwerkers van het professioneel jeugdwelzijnswerk, is weer opgestart. Een hechte groep, onder vaste begeleiding van collega Liesbeth vindt elkaar in de uitwisseling van praktijken waarin deelnemers elkaar verrijken en ondersteunen.

Traditioneel zijn Gigos in Genk, Thebe in Maasmechelen en JWW Meulenberg onze eerste referenties en partnerorganisaties in het jeugdwelzijnswerk. Ik geloof heel erg in ‘professionalisering’ (of noem het; inspireren – bijleren – versterken – vernieuwen - ….) via de ontmoeting. Ikzelf hou de vinger aan de pols door regelmatig bezoek en daarbij mag u van ons in dat verband meer verwachten. Uitwisseling, volgens het idee van ‘gluren bij de buren’ staat daarbij voorop. Wordt vervolgd!

Zoals gezegd; dit alles is een greep(je) uit onze agenda’s. Nogmaals heet ik graag iedereen welkom voor een verdere kennismaking en/of tips voor meer van het goeie dat we samen aan het doen zijn.

Hartelijke groeten,

Kathleen
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk