Over aanslagen Brussel

Solidariteit boven angst

Met angst, afschuw en ongeloof volgden we op dinsdag 22 maart het nieuws over de aanslagen in Brussel. We dachten in de eerste plaats aan de slachtoffers en hun nabestaanden. We dachten ook aan wat dit betekent voor Brussel, voor ons land en onze samenleving.


belgische vlag mail.jpg Met ontroering zagen we oproepen tot eenheid en solidariteit met iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of verblijfsstatus. We zijn ongerust als we zien hoe die solidariteit bedreigd wordt door uitspraken en beleidsmaatregelen die uitsluiten of door oproepen tot haat en nog meer geweld.

In de komende weken en maanden is het onze taak om te blijven herinneren aan de noodzaak om jongeren die leven in de marge van onze samenleving niet te vergeten en ook niet aan te duiden als de oorzaken van problemen. We blijven inzetten op het ondersteunen van iedereen die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een waardevol vrijetijdsaanbod wil geven. We roepen onze partners en iedereen die met jongeren werkt op om altijd de boodschap van eenheid en solidariteit luider te laten klinken dan de boodschappen van angst en geweld.

Voor jeugdwerkers die een gesprek willen aangaan met jongeren over geweld en ‘radicalisering’ publiceerde Uit De Marge eerder een lijst van tips die u hier kan vinden.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk