Nieuwe coördinator

Kathleen Boulet is nieuwe coördinator bij het CMGJ

Kathleen Boulet - CMGJ groot.jpgKathleen Boulet startte op 1 maart als coördinator van het team van het CMGJ. Met het team zal ze volop inzetten op het ondersteunen van de lokale jeugdwerkingen en lokale besturen in Limburg die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.


De voorbije jaren was Kathleen verantwoordelijk voor het project FUSION TEAMS, over diversiteit en personeelsbeleid in het jeugdwelzijnswerk, waaraan ook het CMGJ en Thebe als projectpartners meewerkten. Kathleen zal nauw samenwerken met Jan Deduytsche die de algemene leiding van het CMGJ en Uit De Marge op zich neemt, naar aanleiding van het engagement van beide organisaties om nauwer samen te werken.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk