Intervisie tweedelijn

Het CMGJ organiseert intervisie voor tweedelijnswerkers die begeleidend werken binnen een context met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

DOELPUBLIEK
Deze intervisiegroep is specifiek bedoeld voor tweedelijnswerkers die coaching, intervisie of trajectbegeleiding rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren aanbieden.

AANPAK
Een intervisiegroep telt maximum 6 deelnemers die gedurende 7 sessies van telkens 3 uur samen aan de slag gaan. Hierbij hanteren we diverse methodieken. We werken steeds op maat en met input van alle groepsleden. Binnen deze intervisiegroep zijn er ook momenten van supervisie om denkkaders te verbreden. Er kunnen daarnaast creatieve methodieken gebruikt worden.

In de sessies is er aandacht voor wat er nodig is om een coaching, intervisie of trajectbegeleiding op een gefaseerde manier aan te pakken. Je rol als begeleider staat hierin centraal. Daarvoor wordt het reflectieve vermogen van de deelnemers aangesproken, zodat het bewustzijn over het eigen handelen vergroot. Het is tevens een gelegenheid om kennis en praktijkervaring uit te wisselen tussen medewerkers uit verschillende organisaties.

PRAKTISCH
Locatie: De intervisiesessies worden afwisselend georganiseerd op de locaties van de werking van de deelnemers.
Data: De begeleider neemt contact op met de deelnemers om een eerste kennismakingssessie te plannen. Concrete data voor de werksessies worden vastgelegd tijdens de kennismakingssessie.
Kostprijs: 210 euro indien je werkt voor een lokaal bestuur en 175 euro indien je werkt voor een vzw.
Inschrijven: Stuur zo snel mogelijk een mailtje naar Liesbeth[!]cmgj.be.
Meer info: 089 84 50 04 of Liesbeth[!]cmgj.be
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk