Coaching

Coaching bij het CMGJ met brede expertise

logo cmgj vierkant.jpgElke jeugdwerker heeft wel eens een coach nodig. Met een coach krijg je een bredere kijk op jezelf als werkkracht en dat werkt zelfversterkend. Het CMGJ biedt professionele coaching aan op maat van de noden van de jeugdwerker. Onze coach gebruikt kennis en inzichten uit onze ervaring in het jeugdwelzijnswerk, maar ook uit onze ervaring uit diverse opleidingen, zoals onder meer kunstzinnig dynamisch coachen, ACT-training, contextuele verdieping, enzovoort.


Iedere beroepskracht die binnen een loopbaan werkt met kwetsbare kinderen en jongeren kan beroep doen op het CMGJ voor alle vraagstukken waarmee hij of zij geconfronteerd wordt in de werksituatie. Coaching voltrekt zich in één op één gesprekken binnen een afgebakende periode. Het is een ideaal instrument om te groeien in je job en je persoonlijk te ontwikkelen.

De kracht en de kwaliteiten van de persoon staan tijdens de coaching centraal. Er is aandacht voor wat er in de weg staat om effectief over te gaan tot de verwezenlijking van vooropgestelde doelen. Daardoor kan je beter reflecteren op je eigen keuzes of je werk- en leerstijl. Als je bewustzijn over je eigen handelen vergroot, kan een effectieve verandering tot stand komen.

Voorbeeldvragen bij een coaching:
•    Ik heb moeite met grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga ik hiermee om?
•    Ik voel me uitgeblust in mijn job. Wat nu?
•    Hoe bouw ik mijn kinderwerking verder uit?
•    Hoe kan ik beter communiceren met mijn doelgroep en mijn collega’s?
•    Hoe installeer ik een vrijwilligersploeg?

AANPAK
•    Een coachingsgesprek is een één-op-één gesprek tussen een coach van het CMGJ en de jeugdwerker.
•    De coach blijft doorheen een afgesproken periode bereikbaar voor bijkomende vragen tussen twee contactmomenten in.
•    Nieuwe vragen die zich aandienen binnen de periode van de coaching kunnen opgenomen worden indien de tijd dit toelaat. In het andere geval raden we een nieuw coachingstraject aan.
•    Tussen twee afspraken voorzien we voldoende tijd om de inzichten te integreren in de werkpraktijk en terug te koppelen.
•    De frequentie van coaching is afhankelijk van de vraag, de noden en de beschikbare tijd.

PRAKTISCH
Locatie: Er wordt onderling afgesproken waar de coachingsgesprekken doorgaan.
Data: Concrete data voor de sessies worden gezamenlijk vastgelegd.
Kostprijs: Neem vrijblijvend contact op met het CMGJ. De kostprijs wordt in samenspraak bepaald.
Inschrijven: Stuur een mailtje naar Liesbeth[!]cmgj.be.
Meer info: 089 84 50 04 of Liesbeth[!]cmgj.be
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk