Intervisie

Intervisie is een leermethode waarbij je jezelf als beroepskracht bekwaamt. Tijdens een aantal groepssessies doen de deelnemers beroep op elkaar om mee na te denken over vraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden in hun eigen werksituatie. Intervisie focust niet zozeer op de organisatie waarin je werkt, maar op je eigen functioneren binnen je organisatie en/of een bredere context.

Het CMGJ organiseert intervisie voor:
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk