Interview LRJ

Voorzitter Limburgse jeugdraad stelt nieuwe structuur voor

profiel hans vanheusden.jpgDe Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid (LRJ) heeft een nieuwe structuur als voorbereiding voor 2017 waarin de provinciale jeugddienst de LRJ niet meer kan ondersteunen. Die ondersteuning valt weg door de politieke beslissing om het jeugdbeleid op provinciaal niveau te schrappen. Hans Vanheusden, voorzitter van de LRJ, vertelt over de impact van deze beslissing op de LRJ.


Bij de open bijeenkomst van de LRJ op 14 oktober zei je dat het verdwijnen van het provinciale jeugdbeleid voor Limburg een groter probleem is dan voor sommige andere provincies. Kan je even uitleggen waarom?
Vanheusden: “In Limburg heb je niet veel grote steden die een groot deel van het provinciale jeugdbeleid kunnen opvangen. Welke stad zal de trekker zijn voor grote nieuwe projecten en evenementen? Daarnaast moesten gemeenten in het verleden verantwoording afleggen voor het budget dat ze kregen voor het jeugdbeleid. Nu mogen lokale besturen van gemeenten vrij beslissen over of ze een jeugdbeleid voeren en hoe ze dat doen. Wie gaat dan garanderen dat putten in de wegen niet gevuld worden met geld dat voor de jeugd bedoeld was?”

Kon de LRJ dat vroeger garanderen?
Vanheusden: “Nee maar de LRJ en de provinciale jeugddienst konden hierover waken. Ze konden hierover signalen geven aan lokale jeugdraden of officieel advies geven. Het provinciale niveau was ideaal omdat het Vlaamse niveau hiervoor te ver staat van het lokale niveau. Maar nu zal de LRJ geen officieel orgaan zijn. Dit heeft ons wakker geschud omdat de Limburgse jeugdraad volledig stuurloos kon worden zonder een provinciale jeugddienst.”

Maar intussen zijn er dus een aantal zaken bij de LRJ veranderd om een provinciaal orgaan toch levende te houden. Kan je dat even toelichten?

Vanheusden: “Klopt. Het komt er op neer dat we bij de LRJ besloten om met het netwerk van de samenstelling van deze provinciale jeugdraad te blijven doorwerken, maar met een structuur die losstaat van provinciale middelen en andere sturing van een overheid. We hebben wel nog wat middelen in 2016 waarmee we iets kunnen doen, maar nadien doen we het zonder die middelen.”

Hoe ziet die nieuwe structuur eruit?
Vanheusden: “De nieuwe structuur bestaat uit werkgroepen die per thema zijn georganiseerd. Die thema’s kunnen door alle Limburgse jongeren en iedereen die met jongeren bezig is in Limburg voorgesteld en gestemd worden. Een werkgroep functioneert gedurende drie tot zes maanden. Nu is er een werkgroep rond ‘jeugdorganisaties en vluchtelingen’, ‘(openbare) ruimte voor jeugd’ en ‘het netwerk van de LRJ’.”

Hoe zie je de overlevingskansen voor deze nieuwe structuur?
Vanheusden: “Een aantal leden van de LRJ nemen vanuit hun job deel aan de bijeenkomsten, maar we moeten ook rekenen op een aantal vrijwilligers. Wat middelen betreft kunnen we in de toekomst misschien werken met projectmiddelen. Veel zal afhangen van de steun van jongeren en jeugdorganisaties: ik hoop dat ze blijven deelnemen aan het voorstellen, stemmen en/of uitwerken van een themawerkgroep.”

Nieuws en activiteiten van de LRJ zijn te volgen op Facebook.

Interview door Hasna Ankal, CMGJ
Beeld: © Hans Vanheusden
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk