Verslag AJP Hasselt

Verslag vorming ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ bij AJP in Hasselt

Vorming AJP Hasselt - Foto cmgj (2) groot.jpg

Niet elke jeugdorganisatie heeft evenveel mogelijkheden om zich toegankelijk te maken voor iedereen. Dat was duidelijk tijdens een vorming over maatschappelijke kwetsbaarheid en toegankelijkheid tijdens het Algemeen Jongeren Parlement (AJP) van de Hasseltse jeugdraad op 20 november 2015. De wil om toegankelijker te worden is er vaak wel, maar jeugdorganisaties geven aan dat er soms middelen nodig zijn om die wil te ondersteunen.

De nadruk op middelen als drempel is voor ons niet nieuw, maar we noteren dit wel opnieuw als een signaal voor beleidsmakers. Naast dat signaal merkten we op 20 november dat ‘toegankelijkheid’ en ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ op een erg uiteenlopende manier geïnterpreteerd worden door jeugdorganisaties. De deelnemers waren actief bij de Chiro, Scouts, speelpleinwerking Zowiezo en de holebiorganisatie Inderdaad.

De woorden ‘armoede’, ‘gedragsstoornissen’ en ‘uitsluiting’ werden door sommige deelnemers aan de vorming in Hasselt gelinkt of gelijkgesteld aan maatschappelijke kwetsbaarheid. Een deelnemer legde de focus op ‘de maatschappij die mensen uitsluit’ waardoor er maatschappelijke kwetsbaarheid kan ontstaan.

In de definitie die het CMGJ gebruikt is maatschappelijke kwetsbaarheid niet te herleiden tot één vorm van uitsluiting of beperking. De definitie gaat over een proces waarbij groepen mensen herhaaldelijk te maken krijgen met de negatieve en sanctionerende eigenschappen van maatschappelijke instituties terwijl ze uitgesloten blijven van de voordelen van die instituties. Vanuit deze definitie probeerde CMGJ-medewerker Murat Badurlu de jeugdbewegingen bewust te maken van de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare groepen, om nadien te kijken hoe een jeugdbeweging zich met deze kennis toegankelijk(er) kan maken.

Huisbezoeken

Met spellen en een aantal stellingen kwam er een discussie op gang. Zo kwam de optie van huisbezoeken om een organisatie bekend te maken en om financiële drempels te bespreken aan bod. Een deelnemer van de vorming vertelde hoe zij indien nodig een jongere zou halen en terug thuis brengen als het vervoer de grote drempel zou zijn. Op die voorbeelden kwam de opmerking dat niet elke jeugdorganisatie die methoden kan gebruiken om drempels weg te werken omdat er daarvoor geld en soms ook tijd ontbreekt.

Vertegenwoordigers van Inderdaad gaven aan dat er voor hen nog een obstakel is: huisbezoeken zijn geen optie als jongeren bij hun thuis niet geassocieerd willen worden met een holebiorganisatie. Een deel van de jongeren die al door Inderdaad bereikt wordt neemt deel aan activiteiten van de vereniging zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn.

Op het einde van de vorming waren zowel de deelnemers als onze medewerker Badurlu blij met de interactie in de groep. “Het was fijn om te zien hoe verenigingen actief willen zijn met maatschappelijk kwetsbare kinderen. De inbreng van de vereniging Inderdaad was nieuw voor mij. Zowel voor de andere deelnemers als voor mezelf maakte deze inbreng een aantal drempels duidelijk waar we niet snel aan denken.”

Wie meer info wilt over onze vormingen mag een mailtje sturen naar info[!]cmgj.be.
Jeugdraden in Limburg kunnen met vragen terecht bij jmiaa[!]cmgj.be.

Beeld: © CMGJ vzw
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk