Projecten Welzijnszorg

Welzijnszorg biedt financiële ondersteuning voor onthaal vluchtelingen en asielzoekers

Welzijnzorg logo groot.jpg Welzijnszorg vzw ondersteunt lokale groepen en organisaties bij hun inspanningen om de vele recent aangekomen (oorlogs-)vluchtelingen en asielzoekers te onthalen. Voor organisaties die aan de voorwaarden voldoen is er een gemiddeld steunbedrag van 2.000 euro.

Binnenkort verdwijnen de mensen uit beeld die bij de Dienst Vreemdelingenzaken gepasseerd zijn: zij staan niet meer dagelijks in de rij in Brussel, kamperen niet langer in het Maximiliaanparkje. Ze raken verspreid over het hele land: in (voorlopige) asielcentra, lokale opvanginitiatieven, bij NGO’s, enzovoort. Daar moeten ze – minstens tot hun asielaanvraag behandeld is – kunnen leven in België. Dat betekent dat het voorbije een plaats moet kunnen krijgen en dat ze hun weg in een andere wereld moeten leren vinden. Taal, begeleiding, contacten met lotgenoten én met de inwoners van dit land zijn van cruciaal belang. De kinderen moeten aansluiting kunnen vinden in het onderwijs, bij leeftijdsgenoten, vrijetijdsinitiatieven, enzovoort.

Welzijnszorg wil haar steentje bijdragen en roept lokale groepen en organisaties die asielzoekers en vluchtelingen tot hun doelgroep rekenen op om contact op te nemen om een extra steuntje te krijgen. Tussen 15 september en 15 oktober kunnen deze organisaties en groepen intekenen op deze oproep met dit aanvraagformulier dat te bezorgen is aan projecten[!]welzijnszorg.be.

Meer info over de criteria staat te lezen bij de website van Welzijnszorg vzw.


� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk