Vorming armoede

Vorming armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid voor onderwijs

In de aanloop van de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober 2015 willen wij de onderwijswereld graag herinneren aan onze vorming rond armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid. Leerlingen in België krijgen alsmaar vaker te maken met armoede.


Geld groot.jpg Maar liefst 20 procent van de Belgische gezinnen leeft onder de armoedegrens wat betekent dat dagelijks duizenden landgenoten niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften zoals voedsel en gezondheidszorg.

In onze vorming willen we vooral focussen op hoe een school aan de slag kan met de problematiek van armoede:
  • Hoe kunnen we ouders meer bereiken en beter betrekken bij wat er gebeurt op school?
  • Hoe kunnen we beter met de ouders communiceren?
  • Hoe kunnen we samenwerken aan het ontwikkelings- en leerproces van het kind?
  • Hoe kunnen we alle talenten ontdekken en laten bloeien?
Armoede uit zich niet alleen in een tekort aan financiële middelen maar ook in sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen en een beperkte toegang tot het onderwijs. Doordat armoede een oorzaak en gevolg is van uitsluiting in meerdere levensdomeinen, is het belangrijk om oog te hebben voor hoe maatschappelijke kwetsbaarheid kan ontstaan.

Voor meer info over deze vorming:
Stuur een e-mail naar toon[!]cmgj.be of bel naar 089 84 50 04
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk