Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg steunt projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

logo Hart voor LimburgHet streekfonds Een Hart voor Limburg reikt tot 7500 euro uit aan projecten die de kansen bevorderen van maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 0 en 18 jaar. Projecten kunnen steun krijgen als ze participatie en inclusie tot stand brengen of versterken. Wie een voorstel heeft mag die tot 15 september 2015 online indienen
.

Belangrijk bij de projecten is dat de directe omgeving van het kind actief betrokken wordt. Deze omgeving kan bestaan uit de ouders, de buurt, school, opvangverblijf, jeugdbeweging, sportvereniging, enzovoort. Projecten kunnen ingediend worden door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die in Limburg met de bovengenoemde doelgroep werken.

Om in aanmerking te komen voor steun van Een Hart voor Limburg is het belangrijk om actief te zijn op domeinen zoals welzijn, gezondheid, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk of onderwijs. Het Streekfonds heeft daarnaast bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

Meer informatie over deze projectoproep kan je vinden op www.eenhartvoorlimburg.be.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk