VSPW jeugdwerkers

VSPW en CMGJ ronden eerste module voor jeugdwerkers af

15 jeugdwerkers sluiten met succes de eerste module voor jeugdwerkers af aan het VSPW in Hasselt. Onder coördinatie van het CMGJ hebben heel wat partners de hoofden bij elkaar gestoken om een module uit te werken voor beginnende jeugdwerkers. Deze is ontstaan vanuit de behoefte om jeugdwerkers actief te vormen rond de begeleiding van jongeren in hun identiteitsontwikkeling.


De module vertrekt vanuit het rijke potentieel dat aanwezig is bij deze jeugdwerkers en reikt vooral kaders aan om beter te reflecteren op het eigen functioneren.

Om deze module inhoudelijk te kunnen voorbereiden werd er een stuurgroep opgericht. Deze groep bestaat uit de organisaties Arktos, Groep Intro, Liss, de RegenbOog, Thebe, Gigos, JWW Meulenberg, Vlaams detentiecentrum De Wijngaard, VSPW en het CMGJ.

VSPW cmgj jeugdwerkersDit jaar volgden 15 deelnemers deze module. Tijdens deze opleiding ging veel aandacht naar zelfkennis, zelfreflectie en zelf initiatief nemen, kortom het kunnen werken vanuit eigen krachten. Breed leren kijken daagde de deelnemers dan weer uit om aandacht te besteden aan de context waarin een situatie zich voor doet.

Preventief werken kreeg de voorkeur op het curatief werken omdat de focus in het jeugdwerk niet in eerste instantie op hulpverlening gericht is. Het is wel belangrijk dat men een goede kennis heeft van de schakels in het netwerk (sociale kaart).

Rode draad doorheen de module is het aanreiken van kaders. Maatschappelijk kwetsbaarheid en (kans)armoede zijn de kaders waaraan alle verhalen opgehangen worden. Het is zeker geen theoretische module. Telkens opnieuw is er aandacht voor de praktijkvertaling van de aangeboden theorie.

De uiteindelijke module bestond uit 40 lestijden of 10 halve dagen van 4 uren. Er waren 10 lesonderdelen: communicatie, interculturele communicatie, kansarmoede, hechting, systeemdenken, contextuele hulpverlening, sociale kaart/ integrale hulpverlening, groepsdynamieken en ‘rots en water’.

Kansarmoede: hierbij gaan we vooral kijken naar de binnenkant van armoede om zo de doelgroep beter te leren kennen en begrijpen. Wat zijn de gevolgen van kwetsuren en zelfdestructie?

Hechting: hoe een hechtingsprobleem herkennen? Hoe kan je een dergelijke problematiek ombuigen naar een veilige hechting? Hoe zit het met mijzelf als het over hechting gaat?

Systeemdenken: hier hebben we het over zichzelf kennen en anderen leren kennen en begrijpen. Welke patronen ontstaan door actie-reactie?

Contextuele hulpverlening: meer inzicht verwerven in de complexiteit en samenhang van een problematiek.

Communicatie: het gaat hier om verschillende communicatiemodellen. Een goede kennis van jezelf en je team voor je er voor anderen kan zijn.  Heldere communicatie waarbij je je bewust bent van alle mogelijke stoorzenders.

Interculturele communicatie: wij-zij communicatie. Hoe communiceren met de doelgroep en de ouders.

Sociale kaart en integrale jeugdzorg: algemene kennis van de doorverwijzingsmogelijkheden; Kennismaking met de structuren van de integrale jeugdzorg. Nadenken over de plaats van het jeugdwerk in dit kader.

Groepsdynamieken: stilstaan bij het belang van teambuilding binnen de doelgroep waarmee je werkt.

Rots en water: volgende aspecten komen aan bod: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, veiligheid, assertiviteit, sociale vaardigheden, innerlijk kompas/spiritualiteit, solidariteit.

Uit de evaluaties met de deelnemers blijkt dat de doelstellingen gerealiseerd zijn. “Nu heb ik een ander zicht gekregen op kansarmoede, door bijvoorbeeld ook te denken aan de situatie van een gewoon Vlaams meisje”, zegt één van  de deelnemers. ”Daardoor besef ik dat ik eerder misschien een tunnelvisie had en kansarmoede enkel associeerde met mensen uit mijn buurt of met allochtonen.”

VSPW cmgj jeugdwerkers

Een andere cursist vond vooral de lessen over communicatie en assertiviteit erg belangrijk. “Dat is erg belangrijk om agressie of isolatie te voorkomen. Het zou goed zijn als we zelf zo iets organiseren voor onze jongeren.” Een andere cursist verwoorde het als volgt: “Voor mijzelf leerde ik meer over het belang van zelfkennis en heb ik meer inzicht in hoe in hoe ik stress kan verminderen.”

Een veel gehoorde opmerking was de volgende: “Ik heb een andere kijk gekregen op het leven en op het belang van zelfkennis en zelfevaluatie.”

De belangrijkste conclusie tijdens de evaluatie was het feit dat de cursisten zelf vragende partij waren om een vervolgmodule te organiseren die nog dieper ingaat op de aangeboden onderwerpen. De werkgroep zal op deze vraag ingaan.

Deze eerste module voor jeugdwerkers zal in het eerste trimester van het nieuwe schooljaar opnieuw aangeboden worden voor nieuwe cursisten. Voor diegenen die deze basiscursus reeds gevolgd hebben zal een vervolgmodule uitgewerkt worden voor het 2de trimester. Na het beëindigen van de module ontvangen alle deelnemers een attest van deelname.

Voor meer informatie en voor inschrijving in deze cursus kan je terecht bij het CMGJ.
Update 16 september 2015: vanaf 2 oktober 2015 start een nieuwe VSPW-module.


Beelden: Cursisten van de module voor jeugdwerkers - © vzw Thebe
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk