Jeugdsector & HartBvnHard

“Hart Boven Hard kan jeugdsector terug op straat brengen”

Wat betekent Hart Boven Hard voor de jeugdsector? Die vraag stelde het CMGJ aan Tim Claessens, coördinator van de Jeugdwelzijnswerking Meulenberg in Houthalen. Claessens is overtuigd dat de burgerbeweging een goede invloed kan hebben. “Het gaat om het herdenken van een samenleving in zijn geheel en met de visie van Hart Boven Hard is dat sowieso positief voor de jeugdsector.” Tim Claessens is een van de Limburgers die regelmatig te vinden is bij bijeenkomsten van Hart Boven Hard in Limburg.

Waarom zet je je in voor Hart Boven Hard?
TIM Claessens - JWW meulenbergClaessens: “In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei voelde ik me ongemakkelijk bij allerlei maatregelen van het beleid. Toen ik hoorde over besparingen wist ik meteen dat het jeugdwerk als een van de eerste sectoren geraakt zou worden. Het jeugdwerk wordt behandeld alsof het een extraatje is, alsof speelruimte en sportactiviteiten voorzien geen noodzaak is, terwijl dit extra belangrijk is voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dat was duidelijk toen de jeugdwerking Kras serieus moest inleveren in Antwerpen sinds het nieuwe stadsbestuur er is.

Het ging dus als een tijdje de slechte kant op. Alles werd commerciëler en op korte termijn bekeken en dat verandert wat men verwacht van een jeugdwerker.”

Hoe zijn de verwachtingen ten opzichte van een jeugdwerker dan aan het veranderen?
Claessens: “Preventief werken kan op lange termijn lonen maar nu komt er vanuit het beleid een grotere nadruk op een ‘oplossing voor hangjongeren’, of ‘iets tegen de criminaliteit’ en dat moet dan op korte termijn zichtbaar zijn. Je merkt ook in de media dat een jeugdwerker alsmaar meer gezien wordt als een verlengstuk van het repressieapparaat.”

HART BOVEN HARDBedoel je dat jeugdwerkers bijvoorbeeld de politie moeten helpen?
Claessens: “Ja, zoiets. We horen bijvoorbeeld “Kijk, het jeugdwerk werkt niet want er zijn nog rellen in Meulenberg”, terwijl zonder het jeugdwerk allerlei problemen veel groter zouden zijn. Die problemen hebben ook te maken met de afbraak van sociale voorzieningen. Deze afbraak wordt verdedigd met het motto dat ‘iedereen moet inleveren’, maar ik ben het daar niet mee eens. Niet iedereen moet inleveren. Bij Hart Boven Hard kwam ik mensen tegen met dezelfde gedachten. Als jeugdwerker zie ik het als mijn missie om jongeren te informeren over de impact van beslissingen van de overheid. De kennis die ik opdeed bij bijeenkomsten van Hart Boven Hard was hiervoor erg verrijkend.”

Hart Boven Hard heeft een brede focus. Is er daar volgens jou genoeg aandacht voor de jeugdsector?
Claessens: “Hart Boven Hard gaat om het herdenken van een samenleving in zijn geheel en in de visie van Hart Boven Hard is dat sowieso positief voor de jeugd. Omgekeerd is er in de jeugdsector nog te weinig animo voor de beweging. Ook in andere sectoren in Limburg zijn er weinig mensen mee bezig. Op een wijkoverleg legde ik uit waar de beweging voor stond toen duidelijk was dat weinig aanwezigen op de hoogte waren, zeker in de publieke sector. Zelfs armoedeverenigingen geven het niet veel aandacht en ik voel me soms een prediker als ik het uitleg (lacht). Maar eigenlijk is dat niet negatief, want de beweging is nog nieuw en werkt op een trage manier aan naamsbekendheid. Tegelijk moeten we niet vergeten dat niet iedereen in de sociale sector het meteen eens is met een visie die tegen besparingen is.

Verschillende jeugdwerkingen gingen met enkele jongeren mee naar de parade in Brussel op 29 maart. Hopen jullie dat jongeren zich hierdoor ook inzetten voor Hart Boven Hard?
Claessens: “Daarvoor is het nog te vroeg. Jongeren kennen soms de naam van de beweging maar kennen de inhoud minder goed. Maar ik denk dat eerst de jeugdwerkers zich moeten informeren. Als beide groepen meer kennis opdoen over het beleid van de overheden en wat zij als actie kunnen ondernemen dan is dat een grote meerwaarde van Hart Boven Hard.”

Mensen aanzetten tot actie is dus de grootste invloed die Hart Boven Hard kan hebben volgens jou?
Claessens: “Ja, op langere termijn wel. Want dat doen we te weinig in het jeugdwerk. Nu klagen we nog soms op Facebook. In de jaren tachtig was dat anders. Om ons protest te tonen kwamen we vroeger nog samen met de jongeren op straat. De parade op 29 maart was een goed voorbeeld. Hart Boven Hard kan de jeugdsector terug op straat brengen. Naast een verandering in onze mentaliteit en nadruk op solidariteit tussen verschillende delen van de bevolking kan actie voeren zeker een positief gevolg zijn van Hart Boven Hard.”
HART BOVEN HARD
Teken hier de petitie van Hart Boven Hard over de afschaffing van de bestemming van Vlaamse subsidies aan lokale besturen. Vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken. Door de bestemming van de subsidies – de “oormerking” – af te schaffen, verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in die domeinen.


Beeld Tim Claessens: © JWW Meulenberg
Beeld parade 29 maart: © OKRA vzw
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk