Onze doelstellingen

  De kerntaken van het CMGJ zijn:

  1. Signaalfunctie en belangenbehartiging van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren binnen de verschillende levensdomeinen, met bijzondere aandacht voor het jeugdwerk.
  2. Stimulering en ondersteuning van organisaties die werken met en voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door coaching, begeleiding, uitwisseling, intervisie...
  3. Kwaliteitsverbetering door het aanbieden van vorming en opleiding.
  4. Uitbouw van een Limburgs steunpunt ter verbetering van de positie van maatschappelijke kwetsbare jeugd op verschillende levensdomeinen.
Het CMGJ werkt steeds procesgericht en op maat. We focussen ook op ondersteuning en versterking, kwaliteitsverbetering, samenwerking en wisselwerking. Door voeling te houden met de praktijk trachten we ook bottom-up te werken. De thema’s maatschappelijke kwetsbaarheid en toegankelijkheid vormen de rode draad doorheen onze werking.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk