Ondersteuningstraject SPW

Traject ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ voor speelpleinwerkingen speelplein.jpg

Maatschappelijk kwetsbaar zijn alle kinderen die om één of andere reden minder kansen hebben gekregen of meermaals gekwetst zijn in hun contact met maatschappelijke instanties. Meestal zijn ze ook afkomstig uit een kwetsbaar gezin. De drempels binnen vrijetijdswerkingen zijn voor deze kinderen vaak hoog, animatoren ervaren het gedrag van deze kinderen soms als onaangepast en binnen het vrijwillig engagement vraagt de goede begeleiding van deze kinderen een extra inspanning.

Speelpleinwerk is een zeer toegankelijke vorm van jeugdwerk. De lage drempels (prijs, gemakkelijke instap, flexibiliteit) geven meer kansen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om deel te nemen aan een werking.

Het CMGJ biedt daarom een ondersteuningstraject aan op maat van de speelpleinwerkingen en richt zich daarmee naar zowel de animatoren, speelpleinverantwoordelijken, de stuurgroep als de jeugddienst.

  • Willen jullie al spelend ontdekken wat maatschappelijke kwetsbaarheid is?
  • Is er nood aan een visie, uitwisseling of goede voorbeelden?
  • Willen jullie binnen de evaluatiemomenten meer aandacht besteden aan dit thema?
  • Zin om de drempels van de werking onder de loep te nemen?
  • Nood aan een observatie en nabespreking op het speelplein?
  • Versterking ter plaatse nodig in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag?
Dan is dit traject iets voor jullie.

Een traject op maat betekent dat deze maximaal afgestemd is op de vraag. In samenspraak met de initiatiefnemer en de speelpleinploeg bekijken we waar de noden liggen. Deze kunnen zich situeren op het niveau van de animatoren - bijvoorbeeld over het omgaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren - of binnen de speelpleinstructuren. Kortom, op alle niveaus kan het CMGJ een gericht aanbod verzorgen.
 
Interesse? Neem dan zeker contact op met het CMGJ of vraag een verkennend gesprek:

Liesbeth[!]cmgj.be of 089 84 50 04
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk