Onze missie

Het CMGJ wil de maatschappelijke belangen en sociale grondrechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg verdedigen door het kwaliteitsvol werken met en voor de doelgroep te promoten, te stimuleren en te ondersteunen.

Hiervoor richt het CMGJ zich als steunpunt en expertisecentrum tot alle organisaties, diensten en overheden in Limburg die vanuit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren - wensen te - werken.

Het CMGJ onderschrijft de universele verklaring van de rechten van de mens en het internationaal verdrag van de rechten van het kind.

Het CMGJ is een vzw erkend en betoelaagd door de Vlaamse en Limburgse overheid.
� 2010 - 2018 CMGJ vzw | Trichterweg 6 - 3600 Genk